Subiektywny przegląd wymagań dotyczących transportu spożywczego.

Bazując na wytycznych legislacyjnych dokonujemy subiektywnego przeglądu i  własnej, o ile bardziej subiektywnej interpretacji przepisów. Nie będziemy się skupiać na cytowaniu zapisów zawartych w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia lub Rozporządzeniu WE nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego oraz Rozporządzeniu nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych. Są to dla nas dokumenty sine qua non działalności w zakresie transportu chłodniczego. Dziś przedstawimy Wam, jak my rozumiemy znajdujące się tam przepisy

1. Transportery i/lub kontenery używane do przewozu środków spożywczych muszą być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie i kondycji technicznej. Może i wygodnie jest się nie myć, ale pożywienie a w tym i jego transport muszą podlegać ścisłym zasadom higieny.  Uzasadnione są takie konstrukcje pojazdów, które ułatwiają ich dezynfekcję. I to po każdym transporcie.

2. Pojemniki w pojazdach i/lub kontenerach służą do transportowania środków żywieniowych.  I do niczego innego. Koniec i kropka w tym temacie, nawet nie dopuszczamy myśli, że kierowca może do takiego kontenera wrzucić cokolwiek innego.

3. Ok, są sytuacje, gdy w jednym aucie transportowane może być coś innego, na co zezwalają przepisy, ale wtedy jest to oddzielone w sposób zapewniający bezpieczeństwo i higienę transportu.

4. I jeszcze jedno! A w zasadzie dwa… kontenery muszą być oznaczone w wyraźnie widoczny i nieścieralny sposób, w jednym lub w kilku językach. A po wtóre pamiętamy o takim mocowaniu i rozmieszczeniu ładunku, aby nic nie mogło się pomieszać.

5. Czyszczenie ma być skuteczne. Gdy zakończyliśmy jeden transport, nie wystarczy przetrzeć szmatką i już. Skuteczne oznacza zgodne z przepisami i zapewniające bezpieczny transport następnego ładunku.

A na podsumowanie… kontenery wykorzystywane do przewożenia środków spożywczych muszą być przystosowane do utrzymania ich właściwej temperatury  a w razie konieczności jej kontrolowania. Tak, transport chłodniczy nie jest łatwy… Chyba, że przestrzega się przepisów i uruchamia wyobraźnię postępując zgodnie z zasadą: traktuj kogoś tak, jak sam chciałbyś być potraktowany.